GEBOUW C VERHUURT

GEBOUW C – VOOR COÖPERATIEVE CREATIE & DUURZAME INNOVATIE

Huurders

Of je nu een starter of doorgewinterde ondernemer bent, verbinding met andere bedrijven en instellingen is de sleutel tot succes. Met de Incubator Duurzame Energie Alkmaar (IDEA) en het Innovatie lab in huis is er in Gebouw C een broedplaats gecreëerd waar nieuwe ideeën getest en uitgewerkt kunnen worden en waar samenwerking met andere professionals op het gebied van duurzame (energie) innovatie gestimuleerd wordt.

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN)

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) is een uitvoeringsorganisatie van gemeenten in Noord-Holland Noord en Provincie Noord-Holland.

NHN is in de regio een vast aanspreekpunt voor alle zaken die met ontwikkeling van de regio te maken hebben. We weten wat er speelt, en brengen ondernemers, onderzoekers, investeerders en overheden samen. NHN heeft daarbij drie ‘kernactiviteiten’: We helpen ondernemers bij hun investeringen in de regio, we trekken nieuwe bedrijven aan door in te zetten op marketing en acquisitie en we dragen bij aan een verdere verbetering van het vestigingsklimaat.

www.nhn.nl

Teamwork Technology

Teamwork Technology ontwikkelt technologieën, innovatieve concepten en producten op het gebied van duurzame energie.

De nieuwe technologieën worden ondergebracht in nieuwe organisaties en groeien tot zelfstandige succesvolle bedrijven. Vanaf 1993 heeft Teamwork een uitgebreide portfolio opgebouwd met projecten die bijdragen aan de verduurzaming van onze samenleving. Daarmee heeft Teamwork Technology de opstart van nieuwe bedrijven in de duurzame energie tot haar professie gemaakt.

Op dit moment zijn de pijlen van Teamwork gericht op de ontwikkeling van de thermo-akoestische warmtepomp van Blue Heart Energy en de ontwikkeling van de golfenergiegenerator Symphony Wave Power.

www.teamwork.nl

Koopman Optima

Persoonlijk contact staat bij ons hoog in het vaandel!

Koopman Optima is een slagvaardig ondersteunings- en begeleidingsbureau exclusief voor de publieke sector en dat zicht richt op innovaties. Opgericht in 2016 door Martin Koopman en Marc Pothast, management consultants met samen ruim 70 jaar ervaring…

Wij werken samen met hogeschool Inholland. Wij hebben wij onze huisvesting bij Inholland in Alkmaar, maar we werken landelijk. Onze klanten zijn vooral gemeenten, provincies, ministeries, waterschappen, welzijns- en onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties die worstelen met complexe beleids- en organisatievraagstukken. Door onze dienstverlening – zowel concrete adviezen als fysieke ondersteuning door onze interim-professionals – dragen wij bij aan de kwaliteit van de publieke sector én van de samenleving.

www.koopmanoptima.nl

InnovatieLab Inholland

wij INNOVEREN / wij EXPERIMENTEREN / wij INSPIREREN / wij LEREN

Bij ons komen goede ideeën en oplossingen, krachtige ontwerpen en resultaten met impact tot stand. Studenten en docenten werken in het InnovatieLab samen met onderzoekers en ondernemers uit de regio Holland boven Amsterdam. Wij werken aan wereldwijde en regionale vraagstukken op het gebied van duurzame energie en verduurzaming van de industrie.

Vanuit een multidisciplinaire projectruimte met werkplaatsen, vergaderruimtes en flexwerkplekken, worden innovatieve producten en ideeën gedemonstreerd. Een plek waar ervaring kan worden opgedaan met innovatieve machines en methodes. Een omgeving waar fouten worden gemaakt, vragen worden gesteld en meningen worden bijgesteld. Een plek waar men durft te leren en innoveren!

Welkom in het InnovatieLab.

www.inholland.nl | www.terratechnica.nl

Terra Technica

TerraTechnica verbindt onderwijs, onderzoek, ondernemers en innovatie in duurzame energietoepassingen.

Dit leidt tot een sterk ondernemersklimaat en duurzame arbeidsmarkt in de regio Holland boven Amsterdam. Ondernemers bieden wij toegang tot toegepast onderzoek zodat zij duurzaam en toekomstbestendig kunnen ondernemen en innoveren. Wij zorgen voor een uitdagend en vernieuwend onderwijsmodel voor docenten en studenten door onderzoek en ondernemers aan het onderwijs te verbinden.

De regio Holland boven Amsterdam blinkt, door onze verbindende kracht, uit als wereldwijde kennisregio, innovatiecentrum en ontwikkelkracht voor toepassingen in duurzame energie.

www.TerraTechnica.nl

IDEA

IDEA helpt innovatieve ideeën naar de markt te brengen en is met name gericht op techniek gerelateerde startups, scale-ups en MKB bedrijven die zich richten op een duurzame economie in de ruimste zin van het woord.

De ruim ervaren ondernemers / mentoren kunnen u ( bijna altijd ) kosteloos helpen bij vele facetten: ondernemen, techniek & innovatie, duurzaamheid, energie vraagstukken, organisatie, huisvesting enz.
Met de Noord-Hollandse nuchterheid vind de begeleiding plaats.

In de praktijk komt dat neer op o.a. als sparring partner dienen aan tafel, kantoorruimte bieden, ondersteuning bij business development, en het inzetten van een groot netwerk (financiers, leveranciers, klanten, enz.). Daardoor kunnen ondernemers de route van idee naar commercieel succes sneller afleggen.

Op dit moment zijn er vele ondernemers die door IDEA ondersteund worden. Deze ondernemers delen een groot enthousiasme en potentie, maar zijn ook heel verschillend. Wel zijn ze allemaal duurzaam innovatief bezig.

www.idea-nhn.nl

Blue Heart Energy

Blue Heart Energy ontwikkelt een thermo-akoestische warmtepomp voor het koelen en verwarmen van woningen en kantoren.

De nieuwe warmtepomp kent voordelen ten opzichte van bestaande systemen, thermo-akoestiek kan een nieuwe generatie warmtepompen inluiden. De eerste  BHE warmtepompen worden naar verwachting vanaf 2020 in de markt geïntroduceerd.

Het Blue Heart team rekent, ontwerpt en bouwt het eerste prototype in samenwerking met en bij Teamwork Technology.

www.blueheartenergy.com

InVesta

InVesta is hét expertisecentrum voor biomassa en vergassingstechnologie.

In dit Noord-Hollandse bedrijvencluster werken ondernemers, onderzoekers en overheden samen aan duurzame en innovatieve groengas initiatieven. Technologieontwikkeling op het gebied van biomassavergassing en een brede toepassing van de geproduceerde gassen staan centraal.

InVesta stimuleert, faciliteert en verbindt partijen om innovaties in de keten van biomassavergassing te ontwikkelen en vermarkten. Ze richt zich op de gehele keten van biomassa tot eindproduct. InVesta is interessant voor partijen die in de keten technieken willen testen. Hiertoe stelt zij faciliteiten beschikbaar waar pilots en demo’s kunnen worden getest en gepresenteerd.

www.investa.org

HYGRO

HYGRO wil de energietransitie versnellen met groene waterstof.

Onze visie is dat door de synergie tussen wind, zon, directe elektrolyse en pijpleidingen de opbrengst van duurzame energie kan worden verdubbeld. En dat tegen lagere kosten in vergelijking met elektriciteit. Op het moment dat we waterstof als primaire energiedrager door de hele waardeketen gebruiken, kunnen wij die waterstof, op het juiste moment, op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheden en tegen de laagst mogelijke kosten voor de eindgebruiker, leveren. Daarom ontwikkelt, bouwt en exploiteert HYGRO een duurzame en geïntegreerde toeleveringsketen. Zo zorgen we voor efficiënte productie, slimme distributie en tevreden eindgebruikers van groene waterstof.

HYGRO is samen met partners het Duwaal project gestart. Duwaal heeft voor ogen om gezamenlijk en gelijktijdig vraag en aanbod van waterstof te organiseren in Noordwest-Nederland. De eerste set van gelijktijdige initiatieven die binnen Duwaal gerealiseerd worden betreft het opzetten van de keten ‘van wind naar wiel’. Waaronder bijvoorbeeld de geïntegreerde waterstofproductie in een windturbine.

www.hy-gro.nl

Young Resultants

Wij verbinden organisaties en bedrijven aan talenten.

Organisatie ontwikkeling; Wij inspireren zelfstandige ondernemers, directies en managers bij het ontwikkelen van hun organisatie.

Implementatie; Wij maken de ontwikkeling van een organisatie waar door de inzet van jonge talenten en ervaren organisatie adviseurs.

Resultaat; Met behulp van bewezen tools en werkwijzen helpen wij resultaten te behalen.

Samen maken wij vaart in uw organisatie!

www.youngresultants.nl

Sustenso

Sustenso innoveert en investeert in Groene Energie, in het circulair maken van de Agro industrie.

Ze zijn een go-to partner voor installaties die agro-afvalstromen omzetten in verhandelbare producten. Sustenso beoogt innovatie van energie door het ver- en opwerken van biomassa, mest, groen gas en CO2.

Sustenso streeft naar het creëren van een duurzame toekomst voor volgende generaties, met aandacht en respect voor onze planeet. Ze wil een belangrijke rol spelen in de markt van circulaire, duurzame landbouw. Ze raadplegen wetenschappers, leveranciers en zoekt steun en kennis bij gebruikers met een visie.

Sustenso neemt deel aan de energie-innovatie programma’s van de provincie NH en de regio Alkmaar op het gebied van bedrijfsontwikkeling.

www.sustenso.nl

New Energy Coalition

New Energy Coalition is een voortdurend groeiend netwerk van kennisinstellingen, bedrijven, overheden en ngo’s die samen werken aan de versnelling van de energietransitie voor een duurzame toekomst.

Voor een duurzame toekomst is de energietransitie een onmisbare schakel. De opgave in de energietransitie is groot, complex en mondiaal. Samenwerking is daarbij de sleutel tot succes.
In onze coalitie -met bijna 150 partners!- komen kennis, ervaring, innovatie- en wilskracht van bedrijven, overheden, ngo’s en kennisinstellingen bij elkaar. Samen gaan wij de uitdaging aan. Van het opleiden van jongeren en energieprofessionals tot energieonderzoek en concrete energieprojecten. Wij delen onze kennis actief met anderen. Zodat iedereen kan profiteren.

New Energy Coalition is geworteld in het noorden van het land. Dit gebied heeft een rijke geschiedenis als dé energieleverancier van Nederland. Met ervaring in energietransities. Er is daardoor veel energiekennis geconcentreerd en er is een sterke energie-infrastructuur. Vanuit die kennispositie werkt de coalitie aan energie-innovaties, -onderzoek en -onderwijs. De regio als proeftuin, met (inter)nationale reikwijdte. Nieuwe oplossingen krijgen hier vorm en worden ook daadwerkelijk uitgevoerd. Alle voorwaarden zijn aanwezig om de energietransitie te versnellen.

Onderzoek, innovatie en human capital
In New Energy Coalition zijn nauwe samenwerkingen met bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen gebundeld, en expertises op het gebied van onderzoek, innovatie en onderwijs.
www.newenergycoalition.org

Contact persoon Noord-Holland: Frank Brandsen
f.brandsen@newenergycoalition.org

Greenport Noord-Holland Noord

Greenport Noord-Holland Noord is een van de meest veelzijdige agriregio’s van Nederland die werkgelegenheid biedt aan vijftien- tot twintigduizend werknemers. De regio heeft een productiewaarde van ongeveer 3 miljard euro.

Greenport NHN is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. Het is een samenwerkingsverband van ondernemers, overheid en kennisinstellingen dat staat voor versterking van de agribusiness in de regio.

Binnen de verschillende sectoren die Noord-Holland Noord rijk is, kennen we mondiale marktleiders in de veredeling, productie, verwerking, toeleverende bedrijven en handel. Tegelijkertijd is er ruimte voor kleine, lokale ondernemers. De agribusiness in Noord-Holland Noord kenmerkt zich door de samenwerking en samenhang tussen alle agri-sectoren: akkerbouw, veehouderij, bollenteelt, tuinbouw, veredeling en alles daaromheen maken samen een sterk cluster. Samen leveren zij groene beleving en gezonde voeding voor Nederland en daarbuiten.

Het Greenport netwerk richt zich op de gemeenschappelijke opgaven, waar ondernemers, overheden en kennisinstellingen zich in herkennen, en die bijdragen aan een toekomstbestendige agribusiness.
Samen werken aan het versterken en toekomstbestendig maken van de agribusiness in Noord-Holland Noord.

www.greenportnhn.nl

Ook gevestigd in gebouw C zijn:

Energie Innovatie Regio Alkmaar
www.regioalkmaar.nl/energie-innovatie

Stivas
www.stivas.nl/

LTO Noord
www.ltonoord.nl/

© Copyright - Gebouw-C - Website: JoStudio